Välkommen

Sjöstrand Utvecklings kompetens AB

Våra tjänster

Workshops

och

föreläsningar

Affärs- och

organisations-

utveckling

Uppföljningar

och

rapporter

Välkommen till Utvecklingskompetens!

 

Sjöstrand Utvecklingskompetens AB drivs av mig, Maria Dahlin Sjöstrand, filosofie doktor i industriell ekonomi med inriktning på organisation och förändring. I Utvecklingskompetens arbetar jag bla med undersökningar, utvärderingar, företags- & organisationsutveckling och utbildning.

 

Under de senaste tjugo åren har jag arbetat som projektledare, affärsutvecklare, forskare och utbildare.

 

 

Telefon: 0707-51 21 77

 

E-post: kontakt@utvecklingskompetens.se