Erbjudanden

Sjöstrand Utvecklings kompetens AB

Erbjudanden föreläsningar och workshops

Storytelling – hur fungerar det och varför? Fokus på de vetenskapligt baserade teorierna bakom det populära begreppet storytelling. Vi arbetar tillsammans med storytelling som verktyg för att utveckla er marknadsföring, varumärke, värdegrund och företags-/organisationskultur.

 

Organisationsteori som bränsle för att utveckla ditt företag/organisation. Med utgångspunkt i olika teoretiska perspektiv har vi en utvecklingsorienterad workshop/seminarium med mål att få nya perspektiv på det egna företaget/organisationen och att se nya möjligheter.

 

Föreläsningar och workshops riktade speciellt till småföretagare:

 

  • Prissättning och professionalisering

 

  • Samverkan för att utvecklas och växa

 

  • Paketering av erbjudanden och kostnadseffektiv marknadsföring

 

 

Telefon: 0707-51 21 77

 

E-post: kontakt@utvecklingskompetens.se